Facebook

Stručna praksa i Radovi studenata


  • Klaster FACTS preko cele godine 2014. ima otvoren konkurs za svršene studente koji mogu aplicirati za poslove u firmama članicama ili za stručnu praksu. Određeni broj studenata je nakon mesec dana od početka akcije, već napravio dogovor sa našim firmama članicama. Otvoreni konkursi su još uvek dostupni i uvek aktuleni. Pogledajte više u delu Otvoreni konkursi.

U želji da pokušaju da reše narastajući problem nedostatka stručne radne snage u preduzećima koja su članovi FACTS klastera, kao i da pruže priliku studentima koji žele da grade karijeru u odevnoj industriji, članice klastera su predstavile program stručne prakse za studente Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu.

Četiri članice klastera FACTS učestvuju u ovom programu, u kojem će studenti biti upareni sa vodećim odevnim kompanijama na osnovu tehničkih potreba kompanija i potreba za ljudskim resursima. Vodiće se računa i o studentskom opredeljenju za određene kompanije prema njihovom geografskom položaju.

Direktor Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu, gospodin Savanović je bio aktivno uključen u planiranje i promociju ovog programa: “Očigledna je korist koju od ovog programa ima kako naša škola tako i neke članice klastera FACTS. Studenti će razvijati i učiti nove veštine tokom letnje prakse, dok će sa druge strane kompanije razvijati novu potencijalnu radnu snagu koju će u budućnosti koristiti kao konkurentnu prednost.”

Predviđa se da će između 10 i 15 studenata biti na praksi u svakoj od četiri kompanije u toku ovogodišnje letnje sezone, koja traje od juna do septembra 2011. “Ovo je odličan način da studente uputimo u odevnu industriju i njene kompanije.

Istovremeno, preduzeća iz privatnog sektora u našem klasteru imaju ogromnu korist jer ovim dobijaju neprocenjiv uvid u buduće radnike svake od ovih firmi” kaže direktor klastera FACTS Slađana Milojević. Takođe, slična aktivnost stručne prakse planira se sa Fakultetom primenjenih umetnosti i studentima za dizaj i savremeno odevanje.

02.jula 2012. VTSS DTM; Beograd, proslavila je Dan škole i tom prilikom studenti diplomirani dizajneri ali i strukovni inženjeri i menadžeri tekstilne i modne industrije predstvaili su svoje radove i skice:footer